PRERELEASE

Aktiivsed teemad | Aktiivsed postitused | Vastamata Täna | Alates eilsest | Sellel nädalal
maagia.net uudised & info
21.09.2018 15:42:37
Mine uute postituste juurde REEGLID [by Veigo]
Millised on reeglid?
Registreerumisega nõustub kasutaja alltoodud tingimustega:
- Kasutaja ei postita sõnumeid, mis on kellegi suhtes halvustavad või ründavad, on vastuolus seaduse või heade tavadega, ei ole seotud foorumi teemaga, sisaldavad valeinformatsiooni või sisaldavad sõnu, mida normaalne inimene oma emaga suheldes ei kasutaks.
- Kasutaja ei noki maagia.net'i tarkavara ega serveri kallal: igasugust pordiskännimist, võltspäringute katsetamist ja muud sellist loetakse ründeks ja patustanud kasutaja eemaldatakse foorumitest.
- Spämm, kommertsreklaam, rämpspostitamine ja õigekirjareeglite pidev rikkumine on keelatud.
- Administraatoritel ja korrapidajatel on õigus sõnumeid kustutada või muuta nii, et need vastaks foorumi reeglitele.
- Maagia.neti serveris olevate avataride ja muude piltide linkimine teistesse foorumitesse jne. ei ole sallitud.
- Brauserite auto-refresh võimaluste kasutamine on põlu all ja toob kaasa vastava IP aadressi bänni.
- Maagia.net ei vastuta sõnumites sisalduva informatsiooni akuraatsuse eest ega ka mingite tagajärgede eest, mida foorumite kasutamine võib endaga kaasa tuua.


Kuidas kirjutada? Mis on spämm ja rämpspostitamine?
Spämm on erinevate ebasobivate vahendite pruukimine oma sõnumile või iseendale tähelepanu pööramiseks. Spämmimiseks loetakse suurtähtede, igasuguste joonte ja vidinate, smileyde, värvilise teksti jms ebasobivat kasutamist, samuti sama sõnumi korduvat postitamist.
Rämpspostitamiseks loetakse mõttetute sõnumite saatmist. Kui tark inimene avaldab oma arvamust ja teine saadab sõnumile vastuse sõnaga 'Ohoo' või 'Ehhee', siis on see rämpspost. Rämpsuks loetakse ka isiklike sõnumite vahetamist avalikus foorumis. Ja samuti sõnumeid, mis sisaldavad üle viie kirjavea lause kohta, kuitahes tark see mõte siis ka poleks. Keelatud on kõiksugu isiklikud solvangud. Kui millesti tahad rääkida siis verbaalse märatsemise asemel tuleb teha konstruktiivset kriitikat.

Teadmiseks, et ka netis tavaks saanud s2herdune k6nepruuk, mis k00sneb t2pit2htede asemel numbritest ja muudest krõnksudest, loetakse maagia.netis kirjavigase jutu hulka. Ka ameerikamaa klaveriga saab normaalselt kirjutada, kasutades ALT klahvi ja klaviatuuri parempoolset numbriosa:
Õ = ALT+0213
Ä = ALT+142
Ö = ALT+153
Ü = ALT+154
õ = ALT+0245
ä = ALT+132
ö = ALT+148
ü = ALT+129
Tähelepanekuid.
Ära kasuta mitut hüüumärki ega küsimärki. Nt. vale on kirjutada "Olen lahe !!!!!???"
Koma ja punkt pane kohe peale sõna. Õige "Koer, kass, hiir.", vale "Koer ,kass ,hiir ."
Kirjuta selgelt. Loe oma tekst pärast üle ja mõtle, et kas teised saavad sellest aru.
Kõik postitused peavad olema varustatu korrektsete kaardilinkidega!

Kõik spämm kuulub kustutamisele!


Avatarid ja signatuurid?
Stiilipuhtuse ja selguse huvides palume tähele panna järgmist.
Avatar ei tohi olla liikuv pilt. Pilt peab olema ka viisakas. Kui lisate reaalse isiku pildi siis peab see olema teist endast. Võib lisada ka fantasy teemalisi avatare või neid maagia.neti avataride hulgast endale valida.

Signatuuriks võib kasutada AINULT teksti või linki. Ei tohi lisada pilti.Millised on reeglid MTG vahetuse foorumis?
MTG vahetuse foorum (H/W list, Tahan/Annan nimekiri) on ellu kutsutud selleks, et kasutajad saaksid avaldada oma soovitud ja pakutavate kaartide nimekirju.
Leht peab sisaldama tahan rubriiki.
Leht peab sisaldama annan rubriiki.
Kaartide müümisel peab leht sisaldama müügihindu.
Kaartide ostmisel peab leht sisaldama ostuhindu.
Lehe "UP'imine" sõnumitega "UP; Minu leht esimeseks; Üles" jne. pole lubatud.
"UP'imine" on lubatud ja leht läheb üles siis, kui on põhjust - uued kaardid, uued soovid. Liigtihe (üle korra nädalas) "UP'imine" ei ole ühelgi juhul sallitud.
"UP'imise" sõnum peab sisaldama loetelu kaartidest, mis listile lisandusid (või välja kukkusid).
H/W listile on vastuseks lubatud postitada: konkreetseid pakkumisi, vajadusel täpsustavaid ja selgitavaid küsimusi kaartide konditsiooni, keele jne. kohta.
H/W listile ei ole lubatud vastata umbmäärase ja ümara lausega, kus ei sisaldu konkreetne pakkumine - "Mul on 2x Werebear, mis sa vastu annaks".
Kauplemis- ja läbirääkimisprotsess käib eranditult erasõnumite teel.
Keelatud on vestlus, kus üheks osapooleks pole teema algataja (vastused või küsimused vastajatele).


Oksjon - kuidas korraldada ja pakkuda?
Oksjonifoorum on karmi kontrolli all ja moderaatorid võivad kustutada reeglitele mittevastavaid sõnumeid ette hoiatamata. Soovitus oksjonikorraldajale - salvesta oma sõnum tekstifailina, vältimaks pika töö kaotsiminekut vormivea tõttu.
Oksjon on lepingu sõlmimine müüja ja ostja vahel. Müüja kohustub oksjonile pandud esemed vastavalt välja hõigatud tingimustele parima pakkumise tegijale müüma ja ostja kohustub need vastavalt nendele tingimustele ja oma pakkumisele ostma. Kokkuleppest mittekinnipidamine võrdub automaatse eemaldamisega maagia.net'i ridadest. Igasugune pettus, manipuleerimine, pakkumiste tagantjärele muutmine, oma oksjonil pakkumine ise või sõbra abiga, vahetusest/ostust keeldumine peale pakkumise tegemist jne, jne, saab väga agressiivse reaktsiooni osaliseks maagia.net'i poolt.

Oksjon võib olla kas punkti- või rahaoksjon. Punktioksjoni korraldamisel tuleb sõnumis näidata koos punktiväärtustega kaartide nimekiri, millega saab pakkuda.

Oksjoni korraldamise reeglid:
Oksjoni korraldaja peab oma profiili lehel näitama oma tegeliku nime. (Erandiks on DCI kohtunikud ja maagia.net'i administraatorid ja moderaatorid.)
Oksjoniteema pealkiri peab sisaldama müüdavate esemete (lühi)kirjeldust ja lõpukuupäeva.
Iga müüdava eseme kohta tuleb näidata tema täpne nimetus, alghind ja pakkumise samm. Alghinda tõsta ei tohi. Oksjonil olevate kaartide piirhinda/punktitabeli väärtusi jne. muuta ei tohi.
Oksjoni korraldaja määrab oksjoni lõpuaja. Oksjoni kestus võib olla maksimaalselt 10 päeva.
Ilma lõpuajata oksjoni (1-2-3-müüdud) korraldamine on lubatud ainult erandkorras. Erandeid teevad adminnid oma suva järgi.
Ühel kasutajal võib olla korraga aktiivne üks oksjon.
Oksjonipidaja peab arvestust pakkumiste üle, muutes selleks oma algset sõnumit.
Punktioksjoni korral võib oksjoni korraldaja lisada nimekirjale kaarte, millega saab pakkuda. Kaartide eemaldamine või punktiväärtuste muutmine ei muuda juba tehtud pakkumiste summat.
Oksjoni korraldaja võib lõpetada oksjoni enne lõpuaega, kui esemele foorumis tehtud pakkumine talle sobib (buyout) või kui pakkumist pole veel tehtud. Sellisel juhul ei kustutata eseme kirjeldust oksjoniteemast, vaid lisatakse talle vastav märge.
Peale oksjoni lõppu peab oksjoni korraldaja ise muutma oksjonisõnumi teemat, lisades teema algusesse suurte tähtedega sõna LÄBI. Teema ise peab jääma alles, sõna "LÄBI" tuleb selle ette, mitte asemele.
Oma oksjoni "UP'imine" sõnumitega "UP; Minu oksjon esimeseks; Üles" jne. pole lubatud. Erandina võib seda teha üks kord, vähem kui üks päev enne oksjoni lõppu.
Oksonil olev kaart peab vaikimisi olema inglise keeles, templiteta ja Mint/Near Mint (Unplayed) konditsioonis kui pole märgitud teisiti.
Oksjonil pakkumise reeglid:
Oksjonil pakkuja peab oma profiili lehel näitama oma tegeliku nime. (Erandiks on DCI kohtunikud ja maagia.net'i administraatorid ja moderaatorid.)
Oksjonil pakkuja kirjutab pakkumissõnumisse eseme(t)e nimetuse ja järjekorranumbri ja pakutava summa või loetelu pakutavatest kaartidest, koos punktiväärtustega ja punktisummaga.
Pakkumist muuta ei tohi, uue pakkumise tegemiseks tuleb kirjutada uus sõnum. Oksjonil osalejad peavad eranditult kinni pidama oma pakkumistest.
Mitmele esemele korraga pakkumist tehes tuleb seda teha ühe sõnumiga.
Pakkumise tagasivõtmine on võimalik ainult müüja ja pakkuja kokkuleppel. Kui enne tagasi võetavat pakkumist on samale esemele juba pakkumisi tehtud, peab müüja saama eelmiselt pakkujalt kinnituse, et too jääb pakkumise juurde.
Keelatud on igasugune muu vestlus. Probleemide ja küsimustega pöördu oksjoni korraldaja poole erasõnumiga. (Hilisemate vaidluste vältimiseks vaata, et oleks linnuke seal "Jäta koopia sõnumist endale" kastis.) Avalikud kommentaarid ainult vabas foorumis viitega oksjonile.
Pakkumises peab ära näitama toote kirjelduse, mitte ainult panema lakooniliselt nr. ja hinna. ÕIGE VARIANT: ESE: 14 Godless Shrine 170. VALE VARIANT: 14. 175
Kasutage pakkumiste tegemisel mõistust. Pakkumisi a'la 1 kroon su Birds of Paradise eest, käsitletakse rämpspositusena ja selliste postitajatega karistamisega tegeletakse tavakorras.
Soovitused:
Oksjonitel võiks olla maksimum 100 eset. Kui neid on rohkem võiks need grupeerida. 400-le esemele pakkumine on lootusetult tüütu tegevus.
Postitasu pole viisakas võtta rohkem kui päriselt postitasu peale kulub.
Väga hea on kui oksjonipidaja näitab oksjoni lõpus võidetud kraami ja koondsummasid.
Oksjon võiks lõppeda esmaspäev, teisipäev, kolmapäev või neljapäev. Siis on kõige rohkem inimesi arvutite taga. Nt. reede õhtul kell 23:00 on kõik pidudes.
Kui oksjonipidaja saadab või viib kaardid võitjale on ilus peale märkida saatja ja saaja nimi. Võidetud kaardid ning summa.
Soovitav kasutada klauslit -> oksjon loetakse lõppenuks juhul, kui viimase 5 minuti jooksul pole tulnud uut pakkumist. See välistab "jooksu kella vastu".
Viisakas on oksjonil pakkuda ka ennem kui viimasel minutil.
Ei ole ilus kirjtuada "jõu ma ostan selle karu sult sota eest ära", selle asemel ilusasti trükkida "ESE 2 Grizzly Bears 20 EEK"
Oksjoni korraldaja ja pakkujad käituvad viisakalt ja ausalt. Probleemid ja erimeelsused lahendavad ostja ja müüja omavahel. Kui see ei õnnestu, siis pöördu viimases hädas adminni poole. Avalik vaidlus võrdub oksjoni ja vahetuse foorumite sulgumisega vähemalt ühe (suure tõenäosusega mõlema) vaidleva poole jaoks.


Miks ma peaksin registreeruma?
Maagia.net aktsepteerib sõnumeid ainult registreeritud kasutajatelt, seega ei saa sa ilma registreerumata oma mõtteid siin avaldada. Lisaks saavad registreeritud kasutajad kasutada muid hüvesid ja häälestada foorumeid oma maitse kohaselt.


Milleks on vaja kahte meiliaadressi?
Tegelik meiliaadress on teiste kasutajate eest varjul ning seda kasutab ainult maagia.net näiteks unustatud parooli saatmiseks, tellitud märguanneteks, jne. Avalik meiliaadress on nähtaval kõigile.


Kas minu brauser peab aktsepteerima küpsiseid?
Jah. Ilma küpsisteta ei tööta kõik foorumi funktsioonid normaalselt ja sa ei saa suure tõenäosusega isegi sisse logida.


Kuidas sisse logida?
Kui sa oled registreerunud, siis tuleb sul postitamiseks ja oma profiili seadmiseks sisse logida. Kliki lehe ülaäärel linki 'Logi sisse', ning sisesta oma kasutajanimi ja parool. Pea meeles, et 'A' ja 'a' on erinevad - süsteem teeb vahet suurtel ja väikestel tähtedel.
Peale kasutajanime ja parooli sisestamist sattud sa oma avalehele või foorumi sisukorda - vastavalt sinu valikule. Kui sulle on erasõnumeid, siis näed sa lehe ülemise menüü kõrval vilkuvad ümbrikku.Appi! Ma ei saa sisse logitud!
Proovi talitada järgnevalt:
1) Kontrolli, et kasutajanimi ja parool oleks õiged. Suured ja väikesed tähed on erinevad.
2) Kontrolli, kas brauser aktsepteerib küpsiseid; kui jah siis kontrolli turvataset (security level). Kõrge turvataseme puhul keelab mõni brauser küpsised automaatselt ära.
3) Logi välja (klikka 'Logi välja' linki) ja proovi uuesti sisse logida.
4) Peale sisselogimist proovi klikata brauseri 'Refrersh' nuppu.
5) Kui miski eeltoodust ei aita, siis mine sisselogimise lehele, sisesta alumises osas oma kasutajanimi ja vajuta nupule 'Unustasin Parooli'. Sulle saadetakse ajutine parool.Mida see termin minu kasutajanime all tähendab?
See on süsteemi poolt antud tiitel, mis muutub vastavalt sinu poolt postitatud sõnumite arvule.


Milleks tiitlid?
Kõigil kasutajatel on tiitel. Enamikul kujuneb see vastavalt tema poolt postitatud sõnumite arvule. Osad tiitlid on antud adminnide poolt eristamaks eriti tähtsaid persoone.
Siin on standardtiitlite nimekiri ja vastav sõnumite arv:

0 külaline
1 algaja
5 värske olija
30 kasutaja
100 tegija
500 vana tegija
1500 BFMUnustasin parooli!
Pole hullu. Mine sisselogimise lehele, sisesta alumises osas oma kasutajanimi ja vajuta nupule 'Unustasin Parooli'. Sulle saadetakse ajutine parool.
Meiliaadressi sisestamise kohta võid lihtsalt ignoreerida - parool saadetakse alati sinu tegelikule meiliaadressile, mille sa oled registreerumisel andnud või hiljem oma profiili lehelt sisestanud.Kuidas ma oma parooli muuta saan?
Klikka ülamenüüs lingile Minu avaleht. Sinu avalehe allservas on kast põhiparameetritega - klikka esimesele lingile 'muuda'. Nüüd sisesta oma parool, vajuta nupule SAADA ja valmis. Pea meeles, et suured ja väikesed tähed on erinevad.
Kuidas ma oma kasutajanime muuta saan?
Klikka ülamenüüs lingile Minu avaleht. Sinu avalehe allservas on kast põhiparameetritega - klikka esimesele lingile 'muuda'. Saadud lehel on sul võimalik valida endale uus kasutajanimi (NB! sisselogimiseks kasutatavat nime ei saa muuta). Peale nime muutmist saadetakse teada administraatoritele, kellel on võimalus nimevahetus heaks kiita või tagasi lükata. Uus nimi tuleb kasutusele heakskiitmise hetkest. Uus nimi ilmub ka kõigi sinu varem postitatud sõnumite juurde.
Maagia.net on asjalik ühiskond, milles väljaöeldud mõtted on seotud ütlejatega. Sestap toimub nimevahetus erandkorras ning adminnid lubavad seda puhtalt oma äranägemise järgiKuidas ma oma andmeid/ekraaniparameetreid muuta saan?
Klikka Minu avaleht lingile. Lehe allservas on valikud profiili ja ekraaniparameetrite muutmiseks.


Kuidas leida mind huvitavaid sõnumeid?
Üks foorumi põhilisi väärtuseid on see, et kord vastuse saanud küsimust pole vaja rohkem esitada. Enne, kui sa oma küsimuse postitad, kontrolli, kas keegi pole sellele juba vastanud. Klikates 'Otsi' lingile menüüs, saad sa valida mida ja kust sa otsid.


Mida see vilkuv ümbrik menüüreal tähendab?
Seda, et sulle on lugemata erasõnumeid.


Ma ei saa URL viiteid tööle!
Kui sõnumi tekstis on UBB koodi märgendid näha või kui viida sees on 'http:///', siis on sul ilmselt URL'i sisse sattunud tühik. Kustuta tühiku(ud) ja asi peaks toimima.


Mis siis saab, kui ma teen oma sõnumis vea?
Kaustajad saavad oma sõnumeid muuta kuni 3600 tundi peale saatmist. Muutmisel saad sa valida, kas lisada sõnumisse teade muutmise kohta või mitte. Kirjavigade parandamisel on targem seda mitte teha, oluliste muudatuste korral aga kulub see ära.


Mis saab, kui ma saadan sõnumi valesse foorumisse?
Anna administraatorile teada, tema saab sõnumeid liigutada.


Kuidas lisada sõnumile küsitlust?
Küsitluse lisamine sõnumile on lihtne, aga pea meeles - küsitlusega sõnumit ei saa muuta.
Küsitlus lisatakse sõnumile järgmiselt:
[pollstart]
[polltitle=Küsitluse nimi]
[polloption=Esimene valik]
[polloption=Teine valik]
[polloption=jne...]
[pollstop]Kuidas lisada sõnumile viidet MTG kaardi pildile?
Viide kaardi pildile (Wizardi serveris) lisatakse sõnumile järgmiselt:
kaardi nimi
NB! Jälgi õigekirja ja kontrolli peale sõnumi sisestamist, kas link töötab!

Kui oled oma postituse valmis kirjutanud siis pane linnuke kasti "Lisa kaardinimedele automaatselt lingid (tõusutundlik)". Kaardinimedele lisatakse [card] tag automaatselt. Pane tähele, et kaardi nimed on tõusutundlikud st. kaardinimed tuleb kirjutada esisuurtähtedega. Näiteks vale on "okk" aga õige on "Okk"


Kuidas kasutada [Pilt] tagi?
[Pilt] tag lubab lisada oma sõnumile pilti. Pilt peab kuskil juba olemas olema, vajalik on täielik URL. Pildi upload maagia.net'i serverisse ei ole võimalik.
Kontrolli peale sõnumi sisestamist, kas link töötab! Arvesta, et sõnumid võidakse vaadata ka kuu või aasta pärast, nii et lisatud pilt peaks viidatud kohas olemas olema piisavalt pikka aega. Katkiste linkidega sõnumid kustutatakse.

Pildi kasutamine signatuuris ei ole lubatud.Sain postitamispiirangu, mis värk on?
Postitamispiiranguid jagatakse peamiselt teiste maagia.neti kasutajate säästmiseks. Veelkord: maagia.net on keskkond asjalikuks mõttevahetuseks. Normaalne on, kui enne lõplikku postitamist vaadatakse sõnum üle, parandatakse kirjavead, loetakse mõttes kümneni ja küsitakse endalt, et kas kellelegi seda sõnumit vaja on. Peale postitamist vaadatakse jutt veelkord üle ja parandatakse need kirjavead, mis enne kahe silma vahele jäid.
Erandkorras on postitamispiirang ka hoiatuseks neile, keda nagu otse bännida ei tahaks.


UBB kood?
Kui fooum sõnumites HTML koodi kirjutada ei luba siis saab kasutada UBB koodi. Sellega saab nt. [p] tagiga teksti rasvaseks teha jms. Täpsemaks infoks vaata tekstikirjutamise lahtri alt kui hakkad sõnumit kirjutama. Seal on ära tootdud UBB koodi võimalused.
0 102 Loe edasi
Avalik jututuba
Kes foorumis on?
4 liitunud kasutajat (Duke, Verra, UncleLene, HeZ), 7 külalist, ja 1 ämblik.
Legend Admin, , Moderator
Täna on sünnipäev:
Täna pole sünnipäevalisi.
Aktiivsed oksjonid
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.1.1
(Release build 20180111)