saan küll Ahtist täitsa aru ja ei soovita küll ühestki Ruusi loengust/praksist puududa.