Minu meelest on auhindade jagamisnumbrite üle suht mõttetu vaielda/arutada, kui pole paigas või selge, mis on juhtivad printsiibid. Ehk siis vastus küsimusele "miks üldse auhindu jagatakse?" annab ka suunise kuidas neid jagada.

Kui eesmärk on tunnustada võitjaid, sest see motiveerib inimesi enam pingutama ning tekitab võistlusliku atmosfäri, mis lubab inimestel tunda eneseteostust. Siis tuleks jagada sarnaselt sellele, mida I WuW U välja pakkus. Väiksemate turniiride puhul jagada auhindu kohtadele 1-4, suuremate puhul 1-8.

Kui eesmärk on suurendada ringluses olevate kaartide arvu ning tekitada olukord, kus kõigil on midagi ning isegi väiksed lapsed saavad midagi, sest see on hea kogukonna ehitamisele ning mängijate arvu kasvatamisele. Siis tuleks jagada mingi "ühtlasema" printsiibi alusel ja vahel ehk midagi loosida ka.