Kuulukad käivad, et standardite tegija kavatseb kolida. Kas pean standardi turniiridele uut korraldajat otsima hakkama? Kui jah, siis mis ajast?


For each spell, there's a COUNTERspell.